Pracujemy, szanując czas naszych Klientów

Każdy projekt realizujemy tak, jakbyśmy to my byli inwestorami. To, co nas wyróżnia to terminowość i fachowość wykonywanych prac. Efektem naszej pracy jest zadowolenie naszych Klientów, na już zrealizowanych projektach oraz dalsza wieloletnia współpraca.

Masz pytania, potrzebujesz fachowej porady – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zadzwoń do nas!

Wieloaspektowość nadzoru inwestorskiego

Realizowaliśmy bardzo wiele inwestycji w Poznaniu. Naszym zadaniem było projektowanie różnych budowli, zarówno zwykłych bloków i wieżowców, jak i tych o specyficznej budowie zewnętrznej. Im bardziej zaawansowane zlecenie, tym więcej czasu trzeba poświęcać na dobór właściwych elementów. Obliczenia w kwestii ilości materiałów przeznaczonych na realizację danego zlecenia to jednak nie wszystko. Ważna jest również jakość elementów budowlanych, które służą zarówno estetyce danej nieruchomości, jak i jej utrzymaniu.

Budynek, który utrzymuje się przez lata, a jego wygląd nie traci na jakości? Wieloletnie doświadczenie zebrane w stolicy Wielkopolski pozwoliło nam opracować metody skutecznego działania, dzięki któremu inwestycje zachowują swoją doskonałą formę i bezpieczeństwo przez dekady. Nasze usługi nadzoru inwestorskiego w Poznaniu, jakie realizujemy, jest jednymi z najbardziej cenionych w całym województwie.

Regulacje dot. nadzoru inwestorskiego

Przepisy prawne w Polsce wskazują obowiązki inspektora, odpowiadającego za realizowanie całej inwestycji. Dokumentem niezbędnym do rozpoczęcia prac w danym terenie jest umowa o świadczenie usług. Artykuł 750 kodeksu cywilnego mówi, że każda ze stron powinna dążyć do osiągnięcia pewnego rezultatu z zachowaniem należytej staranności. Przyjmujący zamówienie nie jest jednak zobowiązany do wzięcia na siebie ryzyka pomyślnego wyniku realizowanej czynności.

Staranne wykonanie jest tutaj rozumiane w stopniu bardzo ogólnym. Wedle tegoż przepisu interpretujemy zrealizowane dzieło w sensie faktycznym (czyli, że coś powstało), a nie aksjologicznym. Osobiste odczucia związane z wykonanym projektem nie mają większego znaczenia, lecz widoczny, skonstruowany obiekt, który istnieje i został wykonany na potrzeby zleceniodawcy.

Nie oznacza to jednak, że inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma kontrolować procesu budowy w sposób dokładny i przejrzysty. Art. 25 Prawa Budowlanego ustalają, czym osoba nadzorująca wszystkimi pracami powinna się zajmować. Musi ona sprawdzać, czy:

  • inwestycja realizowana jest zgodnie z założeniami projektowymi,
  • wykonawstwo odbywa się na podstawie zasad wiedzy technicznej,
  • wszelkie materiały do instalacji są odbierane, a później wykorzystywane w budowie.

Wielu stwierdziłoby, że inspektor ma tylko kontrolować czy projekt z pozwoleniem na budowę jest realizowany. Nadzór inwestorski to jednak bardzo odpowiedzialne zadanie, które wymaga od nas skrupulatności i systematyczności w działaniu. Musimy być pewni, że roboty wykonywane przez podwykonawców są dobre jakościowo, by przyszli lokatorzy, użytkownicy lub domownicy nie byli narażeni na nieszczęśliwe przypadki, zagrażające ich bezpieczeństwu. Sam proces naprawczy po zapadnięciu się fundamentów może okazać się bardzo kosztowny. Co zrobić, aby tego uniknąć? Nasi fachowcy znają wszystkie reguły poprawnego działania na pamięć!

Nasze zasady nadzoru inwestorskiego

Musimy zaznaczyć jeszcze jedną, bardzo istotną rzecz. Profesjonalne świadczenie usług to nie tylko wykucie konkretnej wiedzy na pamięć i trzymanie się określonych zasad. Znane wszystkim reguły są tak naprawdę ogólnym planem, którego należy się trzymać, natomiast szczegółowe wykonywanie określonych prac można opanować poprzez praktykę.

Chcemy podzielić się własnym harmonogramem, obejmującym realizowanie nadzoru inwestorskiego w każdym zleceniu. Oto punkty, których się stale trzymamy:

1.Sprawdzamy, czy w dokumentacji technicznej nie ma sprzecznych zapisów przed otrzymaniem pozwolenia na budowę – celem oszczędności czasu i zachowania terminowości,

2.Robimy listę najlepiej ocenianych dostawców materiałów na rynku i korzystamy z ich usług oraz produktów – dobrej jakości rury, kable i fundamenty gwarantują trwałość budowli,

3.Weryfikujemy poprawność ułożenia materiałów – zlecamy podwykonawcom, by co najmniej dwa razy sprawdzili poziom ustawienia oraz spójność wymiarów konstruowanych fundamentów (cm, mm),

4.Natychmiast zlecamy remont w przypadku wystąpienia uszkodzenia lub niezgodności – pracownicy działają pod presją czasu, by móc realizować dalsze prace,

5.Śledzimy na bieżąco przepisy i aktualizujemy w specjalnym systemie, w przypadku wystąpienia zmian – robimy odpowiednie odnośniki przy własnych zapisach celem poprawnej realizacji całokształtu.

Dzięki stosowaniu tych zasad w praktyce jesteśmy przekonani, że każdy nadzór inwestorski, jaki zrealizujemy, przebiegnie poprawnie, a nowo powstała budowla będzie spełniała wszystkie normy środowiskowe. Szczególnie ważne dla nas są nie tylko kwestie ekologiczne, ale również zdrowotne.

Kolejny etap: Przegląd okresowy

Realizacja inwestycji nie oznacza, że nasza misja dbałości o bezpieczeństwo otoczenia oraz środowiska się kończy. Każdy budynek poddawany jest kontroli, która ma na celu zbadanie czy fundamenty, a także zainstalowane wewnątrz urządzenia działają w poprawny sposób i nie zagrażają mieszkańcom. Celem jest minimalizacja wystąpienia usterek oraz wszelkich awarii.

Nawet najbardziej profesjonalnie przeprowadzony nadzór inwestorski nie jest argumentem, dla którego mielibyśmy ignorować to, co się będzie działo wewnątrz budowli w przyszłości. Art. 61 Prawa budowlanego mówi, że zarządca nieruchomości musi pilnować, by jej użytkowanie było zgodne z przeznaczeniem, normy środowiskowe były respektowane, a walory estetyczne i stan techniczny zachowane na jak najwyższym poziomie.

Terminy przeglądu okresowego

Ta kwestia jest niezwykle istotna. Wiele firm zajmujących się kontrolą techniczną budynków nie przywiązuje szczególnej wagi do terminów, jakie są wskazywane przez polskie prawodawstwo. Przez to występują problemy, których naprawa wymaga ogromnych nakładów finansowych. Terminy nie są trudne do zapamiętania, by systematycznie przeprowadzać weryfikację. Warto przypomnieć co powinno być poddawane kontroli i w jakim czasie.

Przegląd okresowy musi być dokonywany po nadzorze inwestorskim:

  • Raz w roku – weryfikacji podlega instalacja gazowa i wszelkie sprzęty narażone na szkodliwe czynniki atmosferyczne oraz związane z ochroną środowiska;
  • Co 5 lat – sprawdzamy, jak działają elektryczne urządzenia, sprzęt piorunochronny i instalacje, a także czy przewody i środki ochrony od porażeń są w dobrej kondycji. Przyglądamy się również walorom estetycznym budynku;
  • 2 razy w roku kalendarzowym – ta reguła dotyczy dwóch typów budowli: mających powierzchnię zabudowy powyżej 2000 m2 oraz powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. Tutaj należy natychmiast zawiadomić organ nadzoru budowlanego, że kontrola jest przeprowadzana;
  • Każdorazowo – w sytuacjach, o których mowa w art. 61, pkt. 2, czyli wstrząsy sejsmiczne, osuwiska ziemi, intensywne opady atmosferyczne, zjawiska lądowe, powodzie czy silne wiatry.

Powołana do tych czynności osoba z odpowiednią specjalnością to gwarancja pełnego zabezpieczenia budynku przed nagłym wystąpieniem awarii lub rażących usterek. Pamiętajmy, że nic nie funkcjonuje niezawodnie przez wieki, dlatego przegląd okresowy jest tu niezwykle istotny. Naszym zdaniem, należy go traktować jako ścisłą część nadzoru inwestorskiego, ponieważ realizacja, która ujrzała światło dzienne, ma służyć poszczególnym jej użytkownikom nie przez krótki okres, lecz najdłużej, jak to możliwe.

Podsumowanie

Dbałość o szczegóły to jedna z naszych zalet, dzięki którym zbieramy mnóstwo pozytywnych opinii od naszych klientów. Nasza strategia zakłada dokładną weryfikację, przy której nasi pracownicy muszą być pewni, że dana realizacja jest wykonywana prawidłowo. Każdy wykonany projekt jest chroniony przez nas niczym kwiat, który stale podlewamy i zapewniamy mu odpowiednią temperaturę. Można powiedzieć, że przeprowadzany przez nas nadzór inwestorki w Poznaniu nabierze terminologicznie nowego znaczenia! Traktujemy ten proces nie jako czyste wykonawstwo, lecz stałą pielęgnację obiektu, celem zachowania jego doskonałej formy na dekady.