Jako inwestor zastępczy działając w imieniu zamawiającego, organizujemy i koordynujemy proces inwestycyjny.

W ramach naszych usług zapewniamy m.in.:

  • nadzór nad pracami projektowymi,
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej,
  • przeprowadzenie procesu wyboru wykonawcy,
  • nadzór inwestorski,
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót,
  • wykonanie wszystkich czynności związanych z przekazaniem inwestycji do użytkowania,
  • występowanie w imieniu inwestora przed organami administracji.

Powierzając naszej firmie obowiązki INWESTORA ZASTĘPCZEGO, nasi klienci mogą mieć pewność sprawnej i skutecznej realizacji inwestycji budowlanej, wykonanej w zgodzie ze sztuką budowlaną oraz z wymaganymi pozwoleniami.

Masz pytania, potrzebujesz fachowej porady – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zadzwoń do nas!