Nasz zespół ma kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w koordynacji i pełnieniu obowiązków Wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji różnego typu przedsięwzięć budowlanych.

Funkcja nadzoru inwestorskiego oraz zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynika bezpośrednio z ustawy Prawo Budowlane – art. 25 ustawy i obejmuje:

  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu (na przykład zbrojenia konstrukcji przed ich zabetonowaniem, ułożenie izolacji przed wykonaniem warstw zabezpieczających) lub zanikających (na przykład deskowania czy rusztowania);
  • kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych;
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
  • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów kominowych;
  • udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania.

Masz pytania, potrzebujesz fachowej porady – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zadzwoń do nas!