Każde ogniwo zaangażowanego zespołu przekłada się na Twój sukces inwestycyjny

Jesteśmy grupą specjalistów o bogatym doświadczeniu. Każdy z nas jest cennym ogniwem łączącym JJ Grupa Inżynierska. Razem tworzymy zespół, w którym możemy zrobić więcej, lepiej i szybciej, aby pewniej osiągać wyznaczone cele.

Wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej

Posiadane przez nas kompetencje, otwartość oraz skuteczność w osiągnięciu wyznaczonych celów, gwarantują naszym Klientom rzetelną i terminową realizację planowanych przedsięwzięć budowlanych a także fachową inżynierską obsługę z zakresu budownictwa w trakcie eksploatacji istniejących budynków.

Doświadczenie uzyskaliśmy, osobiście nadzorując etapy procesu realizacji budowy o zróżnicowanym profilu i charakterze, takich jak np.:
• Opracowywanie opinii, audytów i ekspertyz technicznych obiektów budowlanych
• Opracowywanie przedmiarów, kalkulacji, kosztów i cen oraz kosztorysów do składanych ofert
• Opracowywanie i analiza ofert i zapytań ofertowych
• Współpraca z biurem technicznym w przyjmowaniu technologii robót, oraz rozwiązań alternatywnych czy zamiennych w celu optymalizacji kosztów
• Prowadzenie negocjacji i wybór podwykonawców na roboty budowlane
• Przygotowywanie realizacji obiektów budowlanych
• Kierowanie i nadzór nad procesem realizacji budowy
• Przeglądy techniczne obiektów budowlanych